Kezdőlap

Klobusiczky Ferenc, báró (?? , 1717): felvidéki birtokos nemes. 1681-ben az ogy.-en Zrínyi Ilona és a Rákóczi-árvák követe, majd 1682-től Zemplén vm. alispánja. Ugyanebben az időben szembefordult Thökölyvel. Jutalmul 1695-ben bárói rangot kapott. 1688-ban Kollonich bíboros kinevezte a Rákóczi-árvák jószágainak kormányzójává. 1697-től Zaránd vm. főispánja, majd kir. személynök. 1702-től Sáros vm. főispáni helytartója és Rákóczi Ferenc elkobzott birtokainak ig.-ja. 1704. okt.-ben csatlakozott a kurucokhoz. 1705-ben a szécsényi ogy.-en a kuruc gazdasági tanács elnökévé választották. 1711-ben a szatmári béke után külön amnesztiával a császár hűségére tért.