Kezdőlap

Klobusiczky Ferenc, 1753-tól gróf (? , 1707Pest, 1760. ápr. 5.): kalocsai érsek. Rómában végezte a teológiát, ugyanott lateráni kanonok és apostoli főjegyző lett. Hazatérve 1730-ban nagyfödémesi plébános, 1732-ben esztergomi kanonok, 1734-ben káptalani nagyprépost. 1736-ban szentelték püspökké. 1741-ben erdélyi, 1748-ban zágrábi püspök. 1751-ben kalocsai érsekké nevezték ki. – F. m. Systema mundi coelestis… (Kassa, 1726); De communione suffragiorum… (Nagyszombat, 1734); Epistola paraenetica ad clerum Zagrabiensem (Zágráb, 1751).