Kezdőlap

Klösz Jakab (?Bártfa, 1618): nyomdász. 1597 előtt már Bártfán élt, neves polgár volt. A vizsolyi műhely készletének egy részét Manskovits Bálint halála után megszerezte. Gutgesell Dávid halála után a két bártfai nyomdaüzem ~ kezében egyesült. 1614-ben nyomdájával együtt Lőcsére költözött, de 1616-ban ismét Bártfán volt. – Irod. Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. s XVI. században (Bp., 1931); Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig (Bp., 1959); Borsa Gedeon: Hol és mikor nyomták az eddig ismert két legrégibb magyar sorsvető könyvet? (Magy. Könyvszle, 1964).