Kezdőlap

Kluch József (Znióváralja, 1748. márc. 30.Mocsonok, 1826. dec. 31.): nyitrai r. k. püspök, egyházi író. Nagyszombatban tanult bölcseletet és teológiát. 1773-ban a nagyszombati egy. tanára, 1779-ben nagyölvedi plébános. 1786-ban esztergomi kanonok lett és 1798-ban komáromi főesperes. 1808-ban szentelték nyitrai püspökké. Nagy összegeket fordított egyházi célokra: templomépítésre és egyházi iskolákra.