Kezdőlap

Knoll Péter (?? , 1392 után): püspök. Szepesi polgárcsaládból származott. 1372–75 között Mo.-on és Lengyelo.-ban pápai adószedő. 1372-től 1389-ig egri, 1373–74-ben esztergomi, 1375-től varsói kanonok, 1378-tól 1389-ig dömösi prépost, 1388-tól 1390-ig titkos kancellár, 1389–91-ben erdélyi püspök. 1391-ben ismeretlen okból lemondott a püspökségről. 1391–92-ben az esztergomi johannita rendház főnöke. – Irod. Temesváry János: Erdély középkori püspökei (Kolozsvár, 1922).