Kezdőlap

Koch László (? 1909Székesfehérvár, 1945. jan. 31.): orvos. Egy.-i tanulmányainak befejezése után Polgárdiban volt körorvos. 1941-ben mint munkaszolgálatost a K-i frontra vitték. 1944 végén megszökött a frontról, egy ideig Bp.-en bujkált, majd Mohára ment. Itt is folytatta orvosi tevékenységét. 1944. dec.-ében a felszabadult Székesfehérvárra utazott, ahol vezető szerepe volt a közegészségügyi ellátás, az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) és a gyógyszertárak megszervezésében. Mint a város tiszti főorvosa létrehozta a körzeti orvosi szolgálatot, részt vett az újjáépítés megindításában. Amikor 1945. jan. végén a németek ellentámadása következtében a város fasiszta kézre került, ~ot letartóztatták és mint kommunista szimpatizánst és szökevényt kivégezték a Városház téren. – Irod. K. L.: Romokon épültünk. (Fejér Megyei Szle, 1965. 2. sz. Megírásának ideje 1945. jan.)