Kezdőlap

Koch Nándor (Kolozsvár, 1885. júl. 7.Bp., 1961. ápr. 27.): geográfus, geológus. Antal (1843-1927) geológus fia. A bp.-i egy.-en 1908-ban természetrajz-vegytan középisk. tanári, 1909-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1909-10-ben a bp.-i József Műegy. ásványföldtani tanszékén tanársegéd. 1910-1929 között gimn.-i tanár volt, 1929-35-ben a Bp.-i Középisk. Tanárképző Intézet gyakorló középisk.-jában tanított. 1935-től a pécsi tankerületi főigazgatóságon működött, 1939-48-ban Székesfehérvárott tankerületi főig. Fő kutatási területei: a tatai Kálvária-domb és a Gerecse-hegység földtani viszonyainak vizsgálata, Krassó- Szörény vm. és Bp. területének földtani kutatása, a jura kori tengeri képződmények fáciesbeli változásai, az adriai-tengeri oceonográfiai vizsgálatok. 1924-1934 között a Sporthírlap segédszerkesztője, 1930-38-ban A Tenger c. folyóirat szerk.-je. Mint pedagógus részt vett több középisk. reform előkészítésében, több középisk. tankönyvet írt a természettudományi tárgyak oktatásához.