Kezdőlap

Kocsis László (Rábagyarmat, 1891. okt. 20.Pécs, 1973. márc. 9.): költő, római katolikus pap. A papi szemináriumot Szombathelyen és Pécsett végezte. Utána káplán különböző dunántúli falusi plébániákon. Első verseskötete 1917-ben jelent meg Pécsett Kolostori csend címen. 1931-ben megjelent kötetét Gyergyai Albert ismertette a Nyugatban. A 30-as évek első felében hittanár pécsi isk.-ban, majd plébános Újdombóvárott. 1938-tól a Szent István Ak. tagja. 1950-től Pécsett kanonok volt. – F. m. Ferenc virágos kertje (versek, Pécs, 1923); Bot Gergely rekviemje (elb., Pécs, 1931); Mindennapi kenyerünk (versek, Pécs, 1931); Két külön világ (versek. Pécs, 1936); A dóm (versek, Pécs, 1938); Falum képeskönyve (versek, Bp., 1942). – Irod. Szőllősy Tibor: K. L. költői útja (Vigilia, 1965. 5. sz.); Bárdosi Németh János: Utak és útitársak (Szombathely, 1975).