Kezdőlap

Koczka Károly (Szeged, 1926. febr. 5.Szeged, 1978. jún. 28.): vegyész, a kémiai tudományok kandidátusa (1959). Diplomáját a szegedi tudományegy.-en szerezte (1950). 1950-től az egy. Szerves Kémiai Tanszékén tanársegéd, adjunktus, 1967-től docens volt. Fő kutatási területe az alkaloidok, főleg a morfin-, az izokinolin- és a pikrolidinvázas alkaloidok térszerkezetének vizsgálata. Közel 50 tudományos közleménye jelent meg, ill. előadása hangzott el. – F. m. Az amino-alkoholok sztereo-specifikus reakciói. Újabb eredmények a tercier nitrogénatom térkémiájában (kandidátusi értekezés tézisei, Szeged, 1955); A tercier nitrogénatom térkémiai vizsgálata a morfin alkaloidoknál (Magy. Kém. F., 1958. 4. sz.); C1-sztereoizomer szalzolidinszármazékok előállítása (Bernát Gáborral, Magy. Kémikusok Egyesülete Vegyészkonferenciája, Szeged, 1969. aug.).