Kezdőlap

Koczogh András (Újfehértó, 1876. márc. 5.Bp., 1963. aug. 30.): tanár, tankönyvíró. A bp.-i egy.-en 1902-ben magyar–történelem szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A soproni Lähne-féle nevelőintézetben, 1904-től a bp.-i gyakorló gimn.-ban, 1906-tól pedig a bp.-i Toldy Ferenc Reálisk.-ban tanított 35 éven át. Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület titkára, az MTA szótárbizottságának tagja, a m. cserkészet megindítója Megyercsy Bélával, az első m. cserkészcsapat elnöke, a Ker. Ifj. Egyesületnek 1925-től elnöke. Nyelvészeti tanulmányai, egyházi írásai jelentek meg. Több történelemtankönyvet is írt. – Irod. K. A. (Ref. Élet, 1937. 50. sz.); K. A. (Ref. Lapja 1963. 37. sz.)