Kezdőlap

Kodolányi Antal (Bátor, 1835. febr. 16.Bp., 1910. dec. 1.): mezőgazdász, szakíró. A pesti egy.-en orvosi, majd jogi, Szászo.-ban mezőgazdasági tanulmányokat folytatott. 1858–62-ben báró Semsey Pál gazdasági titkára volt Bélyben (Zemplén vm.), majd egy évig Andrássy Gyula gróf gazdasági titkáraként működött. 1863-ban Pestre költözött, az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) s. titkára és a Gazdasági Lapok szerk.-je lett. Több külföldi út után 1869-től az akkor felállított kolozsmonostori gazdasági tanintézet, 1873-ban a bp.-i műegy.-en a gazdaságtan tanára, 1874-től 1895-ig a Földhitelintézet jószágbecslője volt. A gazdasági növénytan kórszerű kiépítésében végzett úttörő munkát; ez irányú művei külföldi munkák nyomán készültek. – F. m. Növénybonc-, vegy- és élettan (Pest, 1867); A testalak s a haszonvételi termelő képesség közötti viszony a szarvasmarhánál (Kolozsvár, 1870); Mezei gazdasági üzlettan (Pest, 1871); A Jellinek-féle gyümölcsnemesítési és tenyésztési eljárás leírása (Kolozsvár, 1873); A gyümölcsfatenyésztés (Bp., 1877); Mezőgazdasági munkák és teendők (Bp., 1909). – Irod. K. A. (Gazdasági L. 1909 és 1910).