Kezdőlap

Kohl Medárd József (Radafalva 1859, nov. 5.Esztergom, 1928. jan. 15.): római katolikus pap. 1978-ban lépett be a bencés rendbe, a noviciátust Rómában töltötte. A teológiát Innsbruckban végezte. 1885-ben szentelték pappá. 1885-től Győrben német-történelem szakos gimn.-i tanár, 1886-tól főapáti titkár és leányisk. hitoktató. 1892-től 1900-ig Vaszary hercegprímás titkára. 1893-ban a hercegprímás elleni merénylet alkalmával saját sebesülése árán mentette meg Vaszary életét. 1900-tól világi pap, esztergomi mesterkanonok, majd Rómában püspökké szentelték. 1908-tól komáromi, 1918-tól esztergomi főesperes. Munkatársa volt a Bölcseleti Folyóiratnak és a Hittudományi Folyóiratnak.