Kezdőlap

Kohlbach Bertalan (Liptószentmiklós, 1866. aug. 11.Bp., 1944): tanár, néprajztudós. Bp.-en 1888-ban bölcsészdoktorátust, majd rabbidiplomát (1890) szerzett. A temesvári hitközség rabbija volt (1890–96), de reformnézetei miatt összeütközésbe került a hitközség konzervatív vezetőivel. Ezért tanári pályára lépett. Folklorista munkássága jelentős volt. Tanulmányait a Magyar Zsidó Szemle, az Izr. Magy. Irod. Társ. (IMIT) Évkönyvei, a külföldi német és héber nyelvű folyóiratok közölték. Írt a mo.-i múz.-ok zsidó vonatkozású anyagáról, köztük a MNM makkabeus-érmeiről, melyeket ő fedezett fel, valamint nevelésügyi kérdésekről. A nyilasterror áldozata lett. – F. m. Jehuda Ibn Balam (doktori értekezés, Bp., 1888); Adatok a zsidó néprajzhoz (IMIT Évk., 1910–15); Folklore a zsinagógában (IMIT Évk., 1930); Hellénizmus a zsidóságban (IMIT Évk., 1940). – Irod. Scheiber Sándor: K. B. irodalmi munkássága (Az Orsz. Rabbiegyesület Ért., 1948. dec.).