Kezdőlap

Kohn Sámuel (Baja, 1841. szept. 21.Bp., 1920. márc. 11.): főrabbi, történész. Pápán, majd külföldön, Boroszlóban teológiai tanulmányokat folytatott és 1865-ben bölcsészdoktori oklevelet nyert. 1866-ban a pesti zsidó hitközség meghívására megtartotta az első m. hitszónoklatot a Dohány utcai zsinagógában. Ezek után a hitközség rabbijává választották, 1905-ben lett főrabbi. Tevékeny része volt az 1868. évi zsidó egyetemes zsinat összehívásában. Számos egyháztörténeti művet írt. – F. m. A magyar nemzeti múzeum könyvtárának héber kéziratai (Bp., 1877); Mardochai Ben Hillel. Sein Leben und seine Schriften (Breslau, 1877); Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez (Bp., 1881); A zsidók története Magyarországon a legrégibb időktől a mohácsi vészig (Bp., 1884); A szombatosok… (Bp., 1890).