Kezdőlap

Kolacskovszky Lajos (Jászárokszállás, 1891. jan. 2.Eger, 1954. jan. 2.): turistaíró, helytörténész. Az egri jogak.-n folytatott tanulmányait az I. világháború kitörése miatt megszakította. Több mint kétéves frontszolgálat után 1917-ben vármegyei szolgálatba lépett. Ugyancsak 1917-ben került szorosabb kapcsolatba a munkásmozgalommal. 1919-ben belépett az SZDP-be. Tagja lett az Egri Munkás-Katona és Paraszttanácsnak; mint szocialista került be az Eger városi néptanácsba. A Tanácsköztársaság kikiáltása után megbízták a Heves vm.-i alispáni teendők ellátásával, s tagja lett a megyei ötös direktóriumnak. A Tanácsköztársaság bukása után halálra ítélték, de később a halálbüntetést másfél évi börtönre változtatták át. Ennek letöltése után a zalaegerszegi internáló táborba került, ahonnan 1922. febr.-ban szabadult. A Horthy-korszakban nem volt állandó foglalkozása, Szegeden, Bp.-en, majd 1942-től Egerben élt. Jelentős volt ez időben a munkások körében végzett ismeretterjesztő, valamint a helyi lapokban megjelent publikációs tevékenysége. 1945-től megyei főlevéltáros, 1947-ben nyugalomba vonult. Főleg történeti és turisztikai tárgyú írásai vannak. – F. m. A Hevesmegyei Munkásmozgalom kezdőkora (1949); Az őszirózsás forradalom és Proletárdiktatúra Heves megyében (1952); Heves vármegye és a papi reakció (1953). – Irod. Szecskó Károly: K. L. antiklerikális írásai a felszabadulás után (Hevesmegyei Népújság, 1961. I. 8.); Szecskó Károly: K. L. élete és munkássága (Tudósító, 1963. 2–3. sz.).