Kezdőlap

Kolbenheyer Móric (Bielitz, Szilézia, 1810. júl. 17.Sopron, 1884. jan. 4.): egyházi író, műfordító. Tanulmányait Eperjesen, Késmárkon, majd Bécsben és Berlinben végezte. 1836-tól eperjesi, 1846-tól soproni ev. lelkész. Német költeményeket írt, több német nyelvű prédikációja jelent meg. Németre fordította m. írók és költők műveit (Arany Toldi-trilógiáját, Petőfi, Vörösmarty, Czuczor, Garay stb. költeményeit, Toldy Ferenc m. irodalomtörténetét). – Irod. Németh Sára: K. M. (Bp., 1938.)