Kezdőlap

Kollányi Ferenc (Szentpéter, 1863. ápr. 29.Bp., 1933. máj. 1.): történész, jáki apát, az MTA l. tagja (1903). 1885-ben pappá szentelték, 1893-ban az OSZK-hoz került. 1902-ben jáki apát. 1902-től 1912-ig a Magyar Könyvszemle szerk.-je. 1906-ban a hiteles helyek levéltárának országos főfelügyelője. 1911-ben nagyváradi kanonok lett. – F. m. A magyar Ferenc-rendiek a XVI. század első felében (Bp., 1898); A Magyar Nemzeti Múzeum országos könyvtára (Bp., 1905); A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban (Bp., 1906); Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából (IV–V. Szerk. többekkel, Bp., 1912). – Irod. Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka (Nagyszombat, 1893).