Kezdőlap

Kollonits Siegfried (Kismarton, 1572. febr. 22.Léva, 1623 őszén): császári generális. Délszláv katonacsalád sarja. 1593-tól részt vett a 15 éves török háborúban. 1598-ban magyar honosságot kapott. 1601-ben lovas ezredes, 1604-ben generális, Érsekújvár kapitánya, egyben alsó-mo.-i főkapitány lett és mint ilyen harcolt Bocskai István hadai ellen. I. Rudolf 1607-ben a m. rendek tiltakozása ellenére kinevezte őt felső-mo.-i főkapitánynak. 1610. dec. 24-én leváltották. 1614-ben a törökkel való béke megszegéséért, bajvívásért haditörvényszék elé állították és Bécsben majd egy évet raboskodott. 1616-ban hatalmaskodásért börtönre és jószágvesztésre ítélték. Börtönéből 1620-ban szabadult, 1622-ben javait is visszakapta.