Kezdőlap

Kolnai Aurél (Bp., 1900Quebec, Kanada, 1973. jún. 27.): filozófus, közíró. Tizennyolc éves korában jelentek meg lélektani és társadalomtudományi írásai a Huszadik Században. Emigrált (1920), bölcseleti, történelmi, közgazdasági tanulmányait a freiburgi egy.-en folytatta, Bécsben avatták bölcsészdoktorrá. Jászi Oszkár köréhez tartozott, de vallásos irányba fejlődött. Az Österreichischer Volkswirt belső munkatársa (1926). Sokoldalú közírói és tudományos működést fejtett ki a német nyelvterület folyóirataiban és a Századunkban. Nagy feltűnést keltett The War Against the West c. műve (London-New York, 1938), a német nacionalista ideológia alapos eszmetörténeti, kritikai elemzése. A fasizmus elől Párizsba, majd az USA-ba költözött, az osztrák függetlenségi majd az európai egységmozgalom folyóiratánál, a Liberationnál dolgozott (1941–45). A quebec-i Laval Egy. társadalom- és állambölcseleti tanára (1945-től). Bölcseleti munkáit a The Thomist folyóirat közölte. – F. m. Psychoanalyse und Soziologie (Leipzig, 1920); Der ethische Wert und die Wirklichkeit (Freiburg, 1927); Sexualethik (Paderborn 1930); A józan ész mágusai: Kraus és Chesterton (Bp., 1936); Privilege and Liherty (Quebec, 1953); Critica de las Utopias politicas (Madrid, 1959); Konservatives und revolutionäres Ethos (Freiburg, 1972). – Irod. Manent, Pierre: Auréle Kolnai (h. n., 1976).