Kezdőlap

Kolossa Tibor (Bp., 1922. márc. 23.Bp., 1982. okt. 6.): történész, a történettudomány kandidátusa (1979). Jogi tanulmányait megszakítva a Zeneművészeti Főink. zeneszerzés szakán tanult, Kodály Zoltán tanítványa volt. Népzenekutatónak indult; 1940-46-ban elvégezte a bp.-i tudományegy. néprajzi szakát. 1947-48-ban a bp.-i Kelet-európai Tudományos Intézetben, majd a NÉKOSZ-ban dolgozott. A népi mozgalom balszárnyának tagjaként elkötelezett falukutató volt. 1948-49-ben a Néprajzi Múz. gyakornoka, 1950-től az MTA Történettudományi Intézetének segéd-, 1954-től tudományos munkatársa, közben 1953-55-ben ösztöndíjas aspiráns volt. Történészi munkásságára elsősorban Hajnal István volt nagy hatással. Főként a dualizmuskori m. mezőgazdaság történetével foglalkozott. – F. m. Adatok az agrárnépesség összetételéhez az Osztrák-Magyar Monarchiában 1900 körül (Agrártörténeti Szle., 1962. 1-2. sz.); Magyarország története 1848-1890 (társszerző, 1979). – Irod. Szabó Miklós: K. T. (Tört. Szle, 1983. 2. sz.); Vörös Antal: K. T. (Agrártört. Szle, 1983. 3-4. sz.).