Kezdőlap

Kolossváry Endre (Veszprém, 1858. dec. 24.Bp., 1939. dec. 13.): gépészmérnök, h. államtitkár. Műegy.-i tanulmányainak befejezése után (1882) a MÁV, majd 1887-ben a posta szolgálatába lépett. 1909-től a Posta és Távírda Igazgatóság műszaki osztályának vezetője. 1928-ban mint h. vezérig. vonult nyugalomba. Újjászervezte és korszerűsítette a posta műszaki szolgálatát. Nevéhez fűződik a távíró- és az interurbán távbeszélő-hálózatok kiépítése, az automata telefonközpontok létesítése, a magyar rádióállomások és az első nagyadó létesítése, felállítása stb. Kezdeményezésére jött létre 1908-ban a világ távíró- és távbeszélőmérnökeinek I. bp.-i kongresszusa, mely a későbbi nemzetközi távíró- és távbeszélő-szövetségek – a CCIF, CCIR és a CCIT – megalakulását készítette elő. A műegy.-en magántanári képesítést nyert. – Irod. K. E. (hagy. Mérnök és Epítész Egyl. Közl. 1939.)