Kezdőlap

Kolossváry Ödön, Kolozsváry (Átok, 1857. aug. 4.Bp., 1921. júl. 9.): mérnök. A műegy.-et Bp.-en és Grazban végezte 1885-ben. 1881-ben állami szolgálatba lépett, hol előbb a folyammérnökségnél, majd kerületi felügyelői minőségben működött. 1919-ben vonult nyugalomba. Behatóan foglalkozott az Alföld öntözésének kérdéseivel. Tervei nagy szerepet játszottak az alföldi öntözőművek megvalósításában. – F. m. Alföldünk öntözése (Bp., 1899, a Magy. Mérnök és Építész Egyl. aranyéremmel tüntette ki); Les travaux de regularisation (Bp., 1900); Magyarország mederrendező és árvédelmi munkálatainak fejlődése 1899-ig (Bp., 1905). – Irod. Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).