Kezdőlap

Kolozsvári Czementes János (16. sz.): nemesfémkohász, alkimista. 1558-ban a nagybányai finomító és pénzverő felülvizsgálatára kapott megbízást, 1568-ban a nagyszebeni aranyfinomítónál dolgozott és 1572-ben ugyanott a kamara ispánjává nevezték ki. Az 1530–86 között készült Boldogság könyve c. (az OSZK kézirattárában „Aranyolvasztók könyve” címen bejegyezve) naplójellegű kézirata az aranyfinomításra (cementálás), pénzverésre, különböző vegyi műveletekre vonatkozó leírásokon kívül alkímiával foglalkozik. Részletezi az ezüst- és aranykészítés eljárásait. Könyve kémiai szempontból is érdekes, mivel több vegyi anyag (mínium, cinóber, szalmiáksó, borax stb.) készítését és finomítását is tárgyalja. A kb. 120 lapra terjedő munka jórészt magyar nyelvű, latin és titkos írású szövegekkel vegyesen. – Irod. Herzfelder Armand Dezső: A Kolozsvári Codex (Bp., 1896 és 1897); Szathmáry László: Magyar alkémisták (Bp., 1928).