Kezdőlap

Kolozsvári Márton és György (14. sz. második fele): szobrász testvérpár. Atyjuk, Miklós mester festő volt. Keveset tudunk életükről. Egyetlen fennmaradt művük a prágai Hradzsin udvarán felállított Szent György bronz lovas szobor 1373-ból, amelyet később kútszoborrá alakítottak át (másolata a bp.-i Epreskertben). A testvérpár első, oklevelekben és régi leírásokban említett műve Futaki Demeter nagyváradi püspök megrendelésére készített három bronzszobor az 1360–65-ös évekből, melyek I. István királyt, Imre herceget és László királyt ábrázolták. Újabb adatok szerint 1390-ben készült Zudar János váradi püspök megrendelésére a nagyvárádi székesegyház előtti téren elhelyezett Szent László hatalmas bronz lovas szobra. A mű azután pusztult el, hogy a török 1660-ban elfoglalta Nagyváradot. – Irod. Czakó Elemér: K. M. és Gy. (Bp., 1904); Balogh Jolán Márton és György kolozsvári szobrászok (Kolozsvár, 1934).