Kezdőlap

Kolozsvári Tamás (15. sz. első fele) festő. Nevét egy – az esztergomi képtárba Garamszentbenedekről került – később elpusztult predella felirata őrizte meg. Az 1427-ben Péterfia Miklós győri kanonok megrendelésére készült szárnyasoltár középképén Krisztus kínszenvedését, az oltárszárnyakon szentek életét ábrázolta a késő gót realizmust korabeli német mesterek modorával egyeztetve. A megkapó kifejezőerejű, valósághű ábrázolás a legkiválóbb korai m. szárnyasoltárrá avatta az esztergomi Keresztény Múzeumban őrzött művet (Krisztus az olajfák hegyén; Keresztvitel; Feltárnadás; Mennybemenetel; Szent Benedek, Szent Egyed; Bari Szent Miklós). – Irod. Gerevich Tibor: K. T. (Bp., 1923).