Kezdőlap

Kolta Ferenc (Boldogasszonyfa, 1915. máj. 5.Pécs, 1973. jún. 11.): irodalomtörténész, főiskolai tanár. M.–német–francia szakos tanári oklevelet szerzett a pécsi tudományegy.-en (1939). Gyakorló tanár, 1950-től a Pécsi Pedagógiai Főisk., később Tanárképző Főisk. tanársegédje, docense, 1953-tól irodalmi tanszékének vezetője volt. Oktató munkája mellett a legtöbbet az irodalomtanítás kérdéseivel foglalkozott. 1947-ben jelent meg első vázlata az irodalomtörténet tanításához, később a felvilágosodás és a reformkor, majd a 19. sz. második felének irodalmáról és a művek elemzéséről készített jegyzeteket és szöveggyűjteményeket a pedagógiai főisk.-nak. Kisebb filológiai cikkeit a főisk. évkönyvében és a Jelenkor c. lapban közölte, melynek 1957–62-ben szerk. bizottsági tagja is. Először foglalta össze a m. ifjúsági irodalom történetét és időszerű kérdéseit 1964-ben megjelent és utána többször kiadott jegyzetében. A TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) megyei szakosztályának elnöke volt. Sok előadást tartott Pécs és Baranya irodalmi múltjáról. – M. Gyermek- és ifjúsági irodalom (jegyzet, Bp., 1954); Húsz év ifjúsági irodalma (Jelenkor, 1965. 6-8. sz.); Az olvasóvá nevelés kérdései (Pécs, 1969). – Irod. Péczely László: K. F. (Irod. tört. Közl., 1973. 5. sz.); Nemes István: K. F. (Irod. tört., 1974. 1. sz.).