Kezdőlap

Kolta János (Boldogasszonyfalva, 1907. máj. 23.Pécs, 1983. dec. 25.): földrajzkutató, a földrajztudományok kandidátusa (1965). 1929- ben szerzett jogi diplomát a pécsi egy.-en. 1930 és 1945 között különböző községekben közjegyző. 1945-től 1950-ig Baranya m. alispáni hivatalában jegyző, majd t. főjegyző, közben 1946-48-ban közellátási kormánybiztos-h. 1950-től a Baranya M.-i Tanács osztályvezetője, 1952-től az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének munkatársa, főmunkatársa, osztályvezetője, majd ig. h.-e nyugdíjba vonulásáig, 1973- ig. A pécsi egy.-en pénzügyi jogot és gazdaságföldrajzot adott elő. Fő kutatási területe a gazdasági földrajz, különösen a település- és népességföldrajz. Az MTA Földrajztudományi Bizottságának és a Pécsi Ak.-i Bizottságnak tagja, a TIT Baranya m.-i szervezetének alapító tagja; számos más tudományos és társadalmi szervezetben, társaságban és egyesületben is tevékenykedett. – F. m. A községi közellátási hivatalok vizsgálatának vezérfonala (Bp., 1942, 1943, 1948); Baranya megye és Pécsváros népesedése 1869-1968 (Pécs, 1968); Az észak-mecseki bányavidék népességi és települési viszonyai (Bp., 1972); Rund um Städte in Südwest-ungarn (Bp., 1983). – Irod. Fodor István: Megemlékezés K. J.-ról (Földr. Közl., 1984. 4. sz.).