Kezdőlap

Koltai Virgil Antal (Csorna, 1857. márc. 22.Bp., 1907. febr. 28.): pedagógus, irodalomtörténész, műfordító, költő, újságíró. 1873-ban lépett a Benedek-rendbe, 1880–82-ben gimn. tanár Esztergomban, 1883-ban Komáromban, 1883–90 között Győrött. Itt egyben 1887-től 1890-ig a jogak.-n is tanított. 1890-ben kilépett a rendből és több bp.-i gimn.-ban tanított. 1892-ben megszervezte és 3 évig vezette a Röser-féle gimn.-ot. 1896-tól a m. nyelv tanára a bp.-i kereskedelmi ak.-n. Az ifjúság számára németből több művet dolgozott át (Robinson, Gulliver, Münchhausen, Ezeregy éjszaka meséi). – F. m. Ányos Pál élete és költészete (Bp., 1882); Irodalomtörténeti és aestheticai tanulmányok (Bp., 1885); Czuczor Gergely élete és működése (Bp., 1885); Arany János élete és költészete (Győr, 1886); A verses elbeszélés története (Győr, 1886); Újabb angol költők (Győr, 1887); Fáy András élete és működése (Győr, 1888); Kovács Pál élete és működése (Győr, 1889); Győr színészete (I–II. Győr, 1889–90); Az oktató mese (Bp., 1901); Válogatott művei (Bp., 1908).