Kezdőlap

Kolumbán Lajos (Olasztelek, 1875. dec. 18.Bp., 1958. márc. 14.): etnográfus. 1897-től Becsei tanító. 1901–02-ben liptószentmiklósi, 1902-től 1909-ig késmárki polgári isk. tanár. Pest vm. segédtanfelügyelője, majd Udvarhely, 1921-től Zemplén, 1928–37 között Borsod vm. tanfelügyelője, majd tankerületi főig. h. lett. 1940-ben nyugalomba vonult. Pályája elején az első néprajzi összefoglalást készítette a hétfalusi csángók életéről. 1930-ban mintegy száz borsodi, hevesi községben gazdag néprajzi anyagot tartalmazó helyismereti monográfiát készíttetett pedagógusokkal. – M. A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben (Brassó, 1903); A Barcaság és népe (Bp., 1906).