Kezdőlap

Komáromi János (?Cselfalva, 1710): Thököly titkára és bizalmas embere. Felvidéki kisnemes, 1687-ben honfiúsították Erdélyben. Ekkor Teleki Mihály secretariusa lett. A zernyesti csata (1690. aug. 21.) útán Thököly rendeletére hazakísérte Teleki holttestét Görgénybe. Thökölyhez állván, elkísérte urát a bujdosásba is. A fejedelem halála után, 1705 végén visszatért Mo.-ra. Rákóczitól a Sáros vm.-i Cselfalvát kapta adományba. Élete hátralevő részét itt töltötte teljes visszavonultságban. 1697-től Thököly haláláig terjedő naplója a bujdosók és a fejedelem életének fontos forrása (kiadta: Nagy Iván Pest, 1861).