Kezdőlap

Komáromy Lajos (Makó, 1843. nov. 23.Bp., 1914. okt. 2.): pedagógus. A nagykőrösi gimn.-ban Arany János tanítványa. Pesten, majd Angliában tanult. 1869-től Bp.-en tanár, 1879-től az áll. polgári isk. tanítóképző ig.-ja, 1880-tól 1888-ig egyúttal az áll. középiparisk. tanára. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület titkára, tevékenyen részt vett a középisk. tanterv elkészítésében. Számos tankönyv szerzője. Fordításában jelent meg Cox Görög regék (I–III. Bp., 1876–77) és Curtius A görögök története (VI. Bp., 1880) c. műve. – F. m. Nyelvemléktár (III. Bp., 1873; Király Pállal); A neológia és orthológia (Bp., 1880); Fáy András mint pedagógus (Bp., 1886).