Kezdőlap

Komáromy Samu (? , 1802 körül? , 1849): drámai színész, vándorszínigazgató. Vidéken nagy sikerrel játszott hősöket, Kassán ő volt Shylock (Shakespeare: Velencei kalmár) első magyar alakítója. 1837–1841 között a Nemzeti Színház tagja. Franz Mor (Schiller: A haramiák) szerepében Vörösmarty megrótta túlzásaiért. A Nemzeti Színház stílusába és fegyelmébe beilleszkedni nem tudva, ismét vidékre távozott és társulatot alakított (Debrecen, Győr, Pozsony, Pápa stb.). A szabadságharcban hősi halált halt. – Irod. Molnár György: Világos előtt (Szabadka, 1880); Rakodczay Pál: Egressy Gábor élete és kora (Bp., 1911).