Kezdőlap

Komjáti Benedek; Komjáthy (16. sz.) erazmista, bibliafordító. Életéről keveset tudunk. 1527–29 között a bécsi egy. hallgatója. A török elől menekülve Huszt várába ment, majd 1530-ban Perényi Gáborné Frangepán Katalin nyalábvári udvarában nevelő. Ennek buzdítására fordította le Szent Pál leveleinek könyvét, melyet Perényi költségén a krakkói Vietor műhelyében nyomtatott ki (1533). Hasonmás kiadása az MTA kiadásában Szilágyi Áron utószavával 1883-ban jelent meg. – Irod. Trócsányi Zoltán: Zenth Paál Leveley nyelvéről (Magy. Nyelv, 1908); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).