Kezdőlap

Komló László (Csicser, Csehszlovákia, 1922. febr. 1.Bp., 1984. jan. 6.): közgazdász, a közgazdaságtudomány kandidátusa (1962). 1945-ben szerzett oklevelet a bp.-i műegy. közgazdaságtudományi karán. 1944.-dec.-től az Ideiglenes Nemzeti Kormány Belügymin. titkárságán, majd az elnöki osztályon dolgozott. 1947-től rövid ideig az Építési és Közmunkaügyi Min. titkárságát vezette, majd ösztöndíjjal a párizsi Institut des Hautes Études Internationales-on folytatott tanulmányokat. 1948-tól a Külügymin.-ban a M.-Szovjet Redemarkációs Vegyesbizottság m, delegációjának főtitkára. 1949-ben elbocsátották. 1950-től 1955-ig a Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat lektora, szerk.-je. 1953-54-ben az Agrártudományi Egy.-en az agrárgazdasági kutatócsoport adjunktusa, majd 1954-ben az ebből alakult Mezőgazdasági Szervezési Intézet munkatársa, 1955-83 között az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos munkatársa, majd főmunkatársa; a „mezőgazdaság szocialista iparosítása és integrációja” csoport, majd az Intézet mezőgazdasági osztályának vezetője.– F. m. Ipari mezőgazdaság felé. Franciaországi útinapló (Bp., 1964); A mezőgazdaság iparosodása a tőkésgazdaságban (Bp., 1971).