Kezdőlap

Komlós János (Bp., 1922. febr. 9.Bp., 1980. júl. 18.): újságíró, író, Rózsa Ferenc-díjas (1961), érdemes művész (1975). 1940-ben érettségizett Bp.-en, majd a Pázmány Péter Tudományegy.-en folytatott bölcsészeti tanulmányokat. 1945 után különböző állami és társadalmi munkát végzett. 1957-ben a Magy. Rádió Irodalmi Osztályán dolgozott, 1958-tól 1967-ig a Magyar Nemzet és a Népszabadság kulturális rovatát vezette. 1967-ben kinevezték a Mikroszkóp Színpad művészeti ig.-jának. Kritikái, publicisztikai írásai, szatirikus karcolatai napilapok és folyóiratok hasábjain jelentek meg. Színműveket is írt. 1974-ben SZOT-díjjal jutalmazták. A po-. litikai kabaré megújítója volt. – F. m. Többet ésszel, mint anélkül (Bp., 1962); Az érem harmadik oldala (Bp., 1963); Miért kell az oroszlánt felfújni (Bp., 1966); Gól nélkül nem megy (Bp., 1967); Az édent bezárták (színmű, Bp., 1967); Nyitott szemmel (tan., cikkek, Bp., 1969); Fő a fejünk (Bp., 1970); Hányszor mondjam (Bp., 1974). – Irod. Sükösd Mihály: Költészet és filozófia. Vita K. J. kritikai nézetével (Kortárs, 1958); Kolozs Pál: K. J.: Csak az első száz nehéz (A Könyv, 1965. 8. sz.); Nagy Péter: K. J.: Az édent bezárták (Élet és Irod., 1967. 21. sz.); Eőry Éva: K, J.: Nyitott szemmel (Élet és Irod., 1970. 7. sz.); Nekr. E. Fehér Pál (Kritika, 1980. 8. sz.); Gábor István (Magy. Nemzet, 1980. júl. 19.).