Kezdőlap

Komlóssy Ferenc (Nagytapolcsány, 1853. ápr. 23.Pozsony, 1915. okt. 3.): prépost, történész. A teológiát Esztergomban végezte. A bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1880-ban középisk. tanári oklevelet szerzett. A nagyszombati gimn. tanára, majd több helyen plébános, 1884-ben és 1887-ben ogy.-i képviselő. 1892-ben Esztergom főegyházmegyei főtanfelügyelő, 1893-ban esztergomi kanonok, 1905-ben pozsonyi prépost, 1907-ben pápai prelátus. 1882-től 1894-ig szerk, a Népnevelő c. lapot (többekkel). – F. m. Bosznia és Hercegovina története a legrégibb időktől napjainkig (Nagyszombat, 1882); Sujánszky Antal (Pozsony – Bp., 1886); Az Esztergom fő egyházmegyei r. k. iskolák története (Esztergom, 1897); Széchenyi István gróf élete (Bp., 1911).