Kezdőlap

Komócsin Mihály, id. (Szeged, 1895. febr. 18.Szeged, 1978. jan. 18.): építőmunkás, szakszervezeti vezető. ~ Zoltán apja. 1912-től a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) és az MSZDP tagja volt. A Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben harcolt. A két világháború között mint a baloldali ellenzék tagja, részt vett Szegeden az MSZDP munkájában, kapcsolatban állt az illegális KMP-val. Emiatt többször letartóztatták. 1944 nyarán Ricsére internálták, ahonnan Szegedre 1944. okt. elején tért vissza, majd bekapcsolódott a helyreállítási munkákba, az MKP szervezésébe; annak egyik alapító tagja, szakszervezeti összekötő lett. Részt vett az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakításában (1944. dec.), képviselővé választották. 1945 őszéig a szovjet parancsnokság megbízásából a szegedi hadiüzemek vezetője volt, az algyői Tisza-híd felépítéséhez szükséges anyag- és élelmiszer-ellátást szervezte. Jelentős szerepet töltött be Szeged politikai életében. 1946–48-ban a szakszervezetek Csongrád vm.-i titkára, 1948–49-ben a köztársaság elnöki hivatalának tanácsosa. Ezután visszatért Szegedre és 1950–54-ben a Városi Tanács pénzügyi osztályvezetője, 1954–57-ben a szegedi III. ker. tanács elnöke, 1949-től ismét részt vett a szakszervezeti mozgalomban, a MÉMOSZ Központi Vezetőségének is tagja volt. – M. A felszabadult Szeged első napjai (visszaemlékezések; Tanúságtevők, V., Bp., 1975). – Irod. K. M. (Népszabadság, 1978. jan. 20.) K. M. (Délmagyarország, 1978. jan 19.); Jakab Miklós: Társadalmi változás és a magyar értelmiség 1944-48 (Bp., 1979).