Kezdőlap

Komondy Zoltán (Sárvár, 1892. ápr. 7.Bp., 1957. szept. 17.): gépészmérnök, műegyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1952). Egy.-i tanulmányait 1920-ban a bp.-i műegy.-en végezte, 1921-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. 1920-tól 1925-ig a MÁVAG-ban működött, 1924-től mint a mozdonyszerkesztési osztály vezetője. 1923-tól másodállású, 1926-tól főállású műegy.-i adjunktus. 1932-től a kalorikus géplaboratórium vezetője. 1943-ban magántanári képesítést nyert. 1942-től h., 1946-tól haláláig ny. r. tanár, a gőzgépek és hűtogépek tanszékének vezetője. 1946-ban az Orsz. Automobil Kísérleti Állomás, 1948-ban a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet, 1949-től az általa megszervezett Hőtechnikai Kutató Intézet ig.-ja. Több jelentős konstrukció (kétütemű szívógáztraktor, motorkocsi stb.) és ipari berendezés létesítése fűződik a nevéhez. – F. m. Műszaki hőtan (egy.-i tankönyv, Bp., 1950); Hűtőgépek (egy.-i tankönyv, Bp., 1952); Gőzgépek, gőz- és gázturbinák (egy.-i tankönyv, I–II. Bp., 1953–54). – Irod. Trautsch Kálmán: K. Z. 1892–1957 (Hűtőipar, 1957).