Kezdőlap

Komor András (Bp., 1898Bp., 1944. okt. 22.): költő, író, kritikus. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte. Utána a Franklin Társulat lektora, a Nyugat állandó munkatársa. 1934–38 között a Tükör c. folyóirat filmkritikusa és filmrovatának vezetője. Amikor 1944-ben ötödször kellett volna bevonulnia munkaszolgálatra, öngyilkos lett. Realista lélekábrázoló. Optimista szellemű verseket és a kispolgárság életét ábrázoló, francia hatást tükröző társadalmi regényeket írt. – M. Imádság tavaszi napsütésben (versek, Bp., 1923); Állomás (versek, Bp., 1925); Jane and Johnny (r., Bp., 1928); Fischmann S. utódai (r., 1929); R. T. (r., 1934); Nászinduló (r., 1934); Varázsló (r. 1937). – Irod. Rabinovszky Máriusz: Emlékezés K. A.-ra (Szabad Műv. 1947. 12. sz.); Komlós Aladár: Elfelejtett arcok (Élet és Irod. 1963. 2. sz.).