Kezdőlap

Komoróczy György (Kapnikbánya, 1909. ápr. 14.Debrecen, 1981. márc. 23.): történész, levéltáros, a történettudomány kandidátusa (1963). Egy.-i tanulmányait (1928-32) az Eötvös Kollégium tagjaként, történelem-földrajz szakon végezte a bp.-i tudományegy.-en, ahol 1932-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1932-34-ben áll. ösztöndíjjal levéltári kutatásokat folytatott Lengyelo.-ban. 1934-ben mint ÁDOB-os (Állástalan Diplomások Orsz. Bizottsága) levéltáros került az Orsz. Levéltárba. 1935-ben Bécsben, 1937-ben csehszlovák levéltárakban kutatott. 1940-44-ben Abaúj-Torna vm. főlevéltárnoka Kassán, 1947-50-ben Szikszón. 1944-45-ben katona, 1945-47-ben hadifogoly volt Örményországban. 1950-től nyugalomba vonulásáig (1972) a Hajdú-Bihar M.-i levéltárig.-ja. Feudalizmu skori m. mezőgazdaság- és kereskedelemtörténettel, ezután főként a gazdasági és társadalmi élet, politika és közigazgatás összefüggéseivel foglalkozott. Behatóan vizsgálta Debrecen városigazgatásának és várospolitikájának, valamint a hajdúvárosoknak a történetét. – F. m. Nádasdy Tamás és a XVI. századi magyar nagybirtok gazdálkodása (Bp., 1932); A mai Lengyelország (Bp., 1937); A kereskedelem és ipar Szent István korában (Bp., 1938); A magyar kereskedelem története (Bp., 1942); Borkivitelünk észak felé. Fejezet a magyar kereskedelem történetéből (Kassa, 1944); Debrecen története a felszabadulásig (A városgazdasági és társadalmi képe) (Debrecen, 1955); A debreceni agrárfelsőoktatás 100 éve (szerk., Bp., 1968); Hajdú-Bihar megye helytörténetírása 1945-1968 (Debrecen, 1969); Városigazgatás Debrecenben 1848-ig (Debrecen, 1969); Hajdúdorog története (szerk., Debrecen, 1971); Hajdúhadház múltja és jelene (társszerző, szerk., Debrecen, 1972); Sarkad története (társszerző, szerk., Debrecen, 1972); Hajdú-bihari kéziratos térképek (szerk., Debrecen, 1972); A helytörténetírás levéltári forrásai (I-III, Debrecen, 1972-76); Hajdú-bihari történeti olvasókönyv (szerk., Debrecen, 1973); A reformkori Debrecen (Debrecen, 1974).– Irod. Mervo Zoltánné: K. Gy. (Hajdú-Bihar m. Levéltári Évk., 1980); Gazdag István: K. Gy. (Levéltári Szle, 1981. 1. sz.); K. Gy. emlékezete (Múz. Kurir, 1982. 7. sz.).