Kezdőlap

Koncz Sándor (Diósgyőr, 1913. jún. 25.Sárospatak, 1983. márc. 29.): ref. lelkész, teológiai tanár, levéltáros. Sárospatakon (1931-36), Baselben (1933-34), Glasgow-ban (1936-37) és Berlinben (1937-38) tanult. 1939-ben Debrecenben teológiai doktor, 1943-ban egy.-i magántanári fokozatot szerzett. 1947-1952 között Sárospatakon tanár, 1952-65-ig alsóvadászi lelkész, 1966-tól haláláig a Tiszáninneni Ref. Egyházker. levéltárig.-ja Sárospatakon. – F. m. Theologiai dualizmus Barth theologiájában (Sárospatak, 1936); Kierkegaard és a világháború utáni theologia (Miskolc, 1938); Hit és vallás (Debrecen, 1942). – Irod. Benke György: Dr. K. S. emlékezete (Ref. Egyház, 1983); Szentimrey Mihály: K. S. (Képes Kálvin Kalendárium az 1984. évre, Bp., 1983); Harangi László: Dr. K. S. 1913-1983 (Reformátusok Lapja, 1983).