Kezdőlap

Kondér István (Bp., 1897. dec. 10.Bp., 1975. szept. 8.): erdőmérnök. Főiskolai tanulmányait Selmecbányán kezdte, majd 1919-ben Sopronban folytatta, ahol 1923-ban a Bányászati és Erdészeti Főisk. erdőmérnöki karán szerzett oklevelet. Földmérő pályafutását 1926- ban a pápai földmérési felügyelőségen kezdte. 1930-tól a Háromszögelő Hivatalban, majd 1935-től a debreceni Földmérési Felügyelőségen, 1936-tól a bp.-i Földmérési Felügyelőségeken dolgozott. 1950-től 1960. évi nyugdíjazásáig az Orsz. Földmérési Intézetnél, majd a Bp.-i Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál a háromszögelői munkákban vett részt. Földmérési műszerkonstrukciói közül a legismertebb a nevét is viselő „kettős szögprizma”. – Irod. Bendefy L.: K. I. (Geodézia és Kartográfia, 1975. 6. sz.); Raum Frigyes: Magyar földmérők arcképcsarnoka, II. k. (Bp., 1984).