Kezdőlap

Kondói Kiss József (Miskolc, 1893. okt. 28.Bp., 1968. dec. 30.): gimnáziumi igazgató. A bp.-i tudományegy.-en természetrajz–földrajz–kémia szakos tanári oklevelet szerzett, doktorrá avatták (1921). A bp.-i Ref. Gimn. tanára, majd 1943-tól ig.-ja volt. Isk.-jában magas fokra emelte a gyorsírás tanítását. Alapító tagja volt a Magy. Gyorsírók és Gépírók Orsz. Szövetségének, főtitkára, majd t. és választmányi tagja az Orsz. Gyorsíró Gépíró Versenybizottságnak, valamint tagja a Gépírás- és Gyorsírástanítókat Vizsgáztató Orsz. Bizottságnak. – Irod. Dr. K. K. J. 1893–1968 (Ref. Egyház, 1969); Szamosközi István: Tükörből csillanó fénysugár (Ref. Egyház, 1969).