Kezdőlap

Konecsni István (Gyömrő, 1919. máj. 4.Bp., 1988. júl. 17.): botanikus, gombaszakértő. 1942-től az Orsz. Kémiai Intézetben ellenőr. A bp.-i egy.-en 1953-ban biológia-földrajz szakos tanári, a Gödöllői Agrártudományi Egy.-en 1962-ben agrármérnöki oklevelet szerzett. Az Orsz. Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet, majd a Központi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet mérnöke, majd tudományos főmunkatársa nyugdíjba vonulásáig, 1979-ig. Tevékenységének legfontosabb területei: élelmiszervizsgálat, gombamérgezésekkel kapcsolatos diagnosztika, egyes területek gombavilágának kutatása, a gombatérképezés megindítása és a munka irányítása. Részt vett a gombászati szakoktatásban. Az Orsz. Erdészeti Egyesület Mikológiai Társaságának elnöke (1979-82), majd t. elnöke.– F. m. Adatok néhány kalaposgomba-faj ökológiájának ismeretéhez (Bp., 1961).