Kezdőlap

Konek Frigyes (Győr, 1867. szept. 17.Bp., 1945. jan. 27.): vegyész, az MTA l. tagja (1918). Egy.-i tanulmányait Bp.-en és Münchenben végezte. Két évig a grazi egy.-en tanársegéd. 1896-ban a bp.-i egy.-en organikus kémiából magántanári képesítést nyert. 1908-ban egy.-i ny. rk. tanár, majd mint fővegyészt kinevezték az Orsz. Kémiai Intézet Technológiai osztályának vezetőjévé, később kísérletügyi ig.-vá. Tudományos munkássága a mezőgazdasági és szintetikus organikus kémia területére terjedt ki. Tanulmányait a bel- és külföldi szakfolyóiratokban tette közzé.