Kezdőlap

Konrád Ödön (Nagylóc, 1904. nov. 14.Bp., 1986. ápr. 28.): bányamérnök, a műszaki tudományok kandidátusa (1954). 1927-ben szerezte meg oklevelét a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán. Az Első Dunagőzhajózási Társ. mecsekszabolcsi bányaüzeménél, 1929-től az Áll. Földmérés pécsi földmérési felügyelőségénél dolgozott. Egyik jelentős munkája volt 1934-ben az Aggteleki Cseppkőbarlang fölmérése és térképezése. 1936-39-ben a műegy. soproni karának geodéziai és bányamérési tanszékén tanársegéd. 1942- től Nagybányán a Hungária Ólom és Cinkbánya Rt.-nél volt a bányamérés vezetője. 1949-től a Bányászati Kutató Intézetben tudományos kutató. 1952-ben megszervezte a Nehézipari Min.-ban a Bányamérés Orsz. Felügyeletének szervezetét, aminek első vezetője volt. A bp.-i műegy. hadmérnöki karán a „földalatti mérések” c. tantárgyat adta elő megbízott egy.-i tanárként. Az 1960-as évek közepétől a Műszaki Kiadó lektora és szerk.-je. – F. m. Bányaméréstan 3. (tankönyv, Bp., 1950).– Irod. K. O. (Geodézia és Kartográfia, 1986. 4. sz.); K. Ö. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1986. 10. sz.).