Kezdőlap

Konrádyné Gálos Magda (Temesvár, 1911. ápr. 11.Bp., 1990. febr. 23.): irodalomtörténész, író. Gálos Rezső irodalomtörténész lánya. Egyetemi tanulmányait m.-francia szakon Pécsett és Szegeden végezte. Egy évig Párizsban a Sorbonne-on tanult tovább. 1934-ben szerzett doktori diplomát, majd gimnáziumokban tanított Bp.-en, nyugdíjazása előtt a Vendéglátó Ipari Technikumban. Justh Zsigmondról írt könyvében részletes életrajzi adatokon alapuló képet adott az íróról és közölte Justh addig még kiadatlan leveleit. Sok emléket tárt fel a főváros múltjából, ezek nagyrészt folyóiratokban jelentek meg (Budapest, Új Tükör). – – M. Sigismund Justh et Paris. Adalékok a magyar-francia irodalmi vonatkozások történetéhez a XIX. század második felében (Pécs, 1933.); A vendéglátó és gyógyító Margitsziget (Bp., 1973); A New-Yorktól a Hungáriáig (Bp., 1975.). – – Irod. Kalmár Anatolia: G. M.: Justh Zsigmond (Irodalomtörténet, 1934.).