Kezdőlap

Kont István, Hédervári Kont (?Buda, 1393): Hédervári Miklós és Debreceni Ilona fia. Nápolyi László pártjához csatlakozott, 1388-ban fogságba esett és Zsigmond – állítólag 30 társával együtt – Budán 1393 tavaszán lefejeztette. Bár a Palisznai-féle felkelésben másodrangú szerepét játszott, a népmondák az idegen Zsigmonddal szemben ellenálló hősként említik. – Irod. Závodszky Levente: A Hédervári család oklevéltára (II. Bp., 1922);  Elek Oszkár: K. I. a magyar irodalomban (Irod. tört. 1928). – Szi. Garay János, Arany János és Vörösmarty Mihály versei.