Kezdőlap

Kónya Sándor (Karcag, 1885. máj. 28.Bp., 1971. jan. 28.): tanár, nyelvész, költő. Tanári diplomát 1907-ben Kolozsvárt szerzett. Nagyenyeden kezdett tanítani. Néhány év múlva a karcagi ref. gimn.-ban helyezkedett el. 1935-től 1952-ig, az intézet megszűnéséig a bp.-i ref. gimn. m.-angol szakos tanára volt, majd nyugalomba vonulásáig az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott az Értelmező Szótár szerkesztésén és egyéb nyelvészeti munkákon. – M. Rendszeres angol nyelvtan (Országh Lászlóval, Bp., 1957, 1972).