Kezdőlap

Kopp Jenő (Bp., 1900. aug. 2.Bp., 1977. jan. 13.): művészettörténész. Elvégezte a gazdasági akadémiát, majd a bp.-i tudományegy. bölcsészeti karára iratkozott be 1925-ben, s bölcsészeti doktorátust szerzett (1930). Gerevich Tibor tanszékén volt tanársegéd 1928–1930 között. 1930–32-ben a római M. Történeti Int.-ben folytatott kutatásokat. 1932-ben visszatért Mo.-ra, a fővárosnál helyezkedett el, részt vett a Fővárosi Képtár megalapításában, melynek 1935-től 1948-ig vezetője volt. A 19. sz. első felének m. festészetével és egyházművészettel foglalkozott. Számos tanulmánya, cikke és kritikája jelent meg a Magyar Művészetben, a Tükörben és más lapokban. – F. m. Borsos József (Pécs, 1931); Magyar mesterművek Budapest Székesfőváros Képtára gyűjteményében (Bp., 1942); Magyar biedermeier festészet (Bp., 1943); Derkovits Gyula (Bp., 1944); Új magyar festészet (Bp., 1947); A háromszázéves pesti papnövelde (Bp., 1948); Kisfaludi Stróbl Zsigmond (Bp., 1956).